ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΚΟΥΡΑ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΚΟΥΡΑ Α.Ε.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και διαθέτει έναν αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία, εγκατεστημένης ισχύος 27,2 MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 25,8MW, ο οποίος εντοπίζεται στην περιοχή της Καρύστου, στην Εύβοια.

Μέσα από τη λειτουργία του, ο σταθμός παρέχει καθαρή ενέργεια στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας ικανή να καλύψει τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες σε περισσότερα από 26.000 νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 68.000 τόνους CO2.